فرم پرسشنامه متولیان

شما اینجا هستید

فرم پرسشنامه متولیان

گفتار۱: ويژگي هاي متوليان
ویژگی های هویتی
ویژگی های ماهیتی ( مي تواند چند گزينه يا يکي باشد )
ویژگی های صلاحیتی (حیطه کار دستگاه اجرايي)
* مثلاً سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گزارش‌های نظارتی خود را به سازمان تعزیرات ارجاع می‌دهد.یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات مربوط به حق الامتیاز و تعرفه را به هیئت‌وزیران ارجاع می‌دهد
گفتار ۲ : پرسشنامه
بند ۱: بخش صنعت و فناوری رایانش ابری
۱۵- در حوزه استاندارد گذاری رایانش ابری کدامیک از موارد زیر در هر یک از فازهای توسعه رایانش ابری در کشور کارآیی و کارآمدی دارد؟
بند ۲: بخش اقتصاد و بازرگانی رایانش ابری
بند ۳: بخش فرهنگی و اجتماعی رایانش ابری
بند ۴: بخش امنیتی و سیاسی رایانش ابری
بند ۵ :بخش حقوقی و قضایی رایانش ابری

تب‌های عمودی

درباره ما

رایانش ابری، نه تنها یک فناوری بلکه یک پارادایم جدید در حوزه فناوری اطلاعات است که کلیه فناوریها و الگوهای ارائه محصول و سرویس در حوزه فناوری اطلاعات از زیرساخت تا کاربرد را متحول میکند

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبر نامه طرح رایانش ابری جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۷۷۳
  • رایانامه: cloudproject@itrc.ac.ir