فرم پرسشنامه بهره‌برداران

شما اینجا هستید

فرم پرسشنامه بهره‌برداران

گفتار ۱:ویژگی‌های پاسخگو
بند ۱: ویژگی‌های هویتی
بند ۲: ویژگی های فعالیت
* آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که در امور تصدی‌گری فعالیت دارند، مشمول این بخش می‌شوند.
بند ۳: ویژگی‌های تخصصی
گفتار۲ : پرسشنامه
بند ۱: بخش صنعت و فناوری رایانش ابری
بند ۲: بخش اقتصاد و بازرگانی رایانش ابری
۷.از نگاه شما، هرکدام از راهکارهای رگولاتوری برای مقرون‌به‌صرفه شدن خدمات رایانش ابری از چه میزان اهمیت برخوردار است؟
۰ دارای کمترین امتیاز و ۵ دارای بیشترین امتیاز است
بند ۳: بخش فرهنگی و اجتماعی رایانش ابری
۱۳. میزان تأثیر هر یک از شرایط زیر برای پیشگیری از نقض حریم داده‌های شخصی بهره‌برداران خدمات ابری چقدر است ؟
۰ دارای کمترین امتیاز و ۵ دارای بیشترین امتیاز است
۱۴.اولویت موارد زیربرای پاسخ بازدارنده به موارد نقض حریم داده‌های شخصی بهره‌برداران خدمات ابری از سوی ارائه‌دهندگان چقدر است؟
۰ دارای کمترین امتیاز و ۵ دارای بیشترین امتیاز است
بند ۴: بخش امنیتی و سیاسی رایانش ابری
۱۸- اولویت موارد زیر برای پاسخ قاطع و بازدارنده به نقض امنیت بهره‌برداران خدمات رایانش ابری از سوی ارائه دهندگان آنها چقدراست؟
۰ دارای کمترین امتیاز و ۵ دارای بیشترین امتیاز است
۲۰- راهکارهای ذیل برای مقابله با تهدید آفرینی امنیتی بهره‌برداران خدمات رایانش ابری را امتیازدهی نمایید؟
(۰ دارای کمترین امتیاز و ۵ دارای بیشترین امتیاز می‌باشد)
بند ۵: بخش حقوقی و قضایی رایانش ابری

تب‌های عمودی

درباره ما

رایانش ابری، نه تنها یک فناوری بلکه یک پارادایم جدید در حوزه فناوری اطلاعات است که کلیه فناوریها و الگوهای ارائه محصول و سرویس در حوزه فناوری اطلاعات از زیرساخت تا کاربرد را متحول میکند

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبر نامه طرح رایانش ابری جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۷۷۳
  • رایانامه: cloudproject@itrc.ac.ir