رایانش ابری،  یک فناوری جدید در حوزه فناوری اطلاعات است که کلیه فناوریها و الگوهای ارائه محصول و سرویس در حوزه فناوری اطلاعات از زیرساخت گرفته تا کاربرد را متحول میکند

 

پرسشنامه هاي پيمايش خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رایانش ابری در کشور

پرسشنامه بخش متولیان ( قانون گذاران)

پرسشنامه بخش بهره برداران ( مشتريان)

پرسشنامه بخش متصديان(ارائه دهندگان خدمات)

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.

درباره ما

رایانش ابری، نه تنها یک فناوری بلکه یک پارادایم جدید در حوزه فناوری اطلاعات است که کلیه فناوریها و الگوهای ارائه محصول و سرویس در حوزه فناوری اطلاعات از زیرساخت تا کاربرد را متحول میکند

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبر نامه طرح رایانش ابری جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۷۷۳
  • رایانامه: cloudproject@itrc.ac.ir